ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКЦІЇ

«Тестування Екологічного шампуня Elissys с пробіотиком »

(надалі за текстом – Офіційні правила)

 м. Київ                                                                                                                                                                                                                                                                                       2 cічня 2019 року

 1.       Організатор акції.

1.1.    Організатором акції «Тестування Екологічного шампуня Elissys с пробіотиком» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою відповідальністю «СК-РІТЕЙЛ» (надалі за текстом – ТОВ «СК-РІТЕЙЛ», Організатор).

2.       Територія проведення і тривалість Акції.

2.1.    Акція проводиться на території України, о крім зон проведення АТО та АР Крим.

 3.       Період проведення Акції (для Учасників):  

3.1.       Початок: 01.01.2019 року.

3.2.       Закінчення: 31.12.2019 року.

3.3.       Інформаційна підтримка Акції: на сайті telmone.com

 Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних правил Акції здійснюється на сайті telmone.com (надалі – Офіційний сайт Організатора).

 4.       Право на участь в Акції, Учасники Акції.

4.1.      В Акції можуть брати участь будь-які громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»).

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній неповнолітні, обмежено дієздатні і недієздатні особи.

 5.       Права Учасників Акції.

5.1.      Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням та громадянською позицією Учасників.3096229

5.2.      Учасники Акції мають право на отримання інформації про хід реалізації Акції на Офіційному сайті Організатора.

5.3.      Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.

5.4.      Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.

5.5.      Учасники Акції мають право на визначення власної міри їх активності в Акції.

 6.       Порядок участі в Акції

6.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п.4.1. та належним чином виконала усі умови цих Правил.

6.2. Учасники акції, запрошені до участі в акції, одержують інформацію через рекламу в поштових розсиланнях Організатора, шляхом усного сповіщення, за допомогою інтернет-ресурсів, смс-розсилки та телебачення, що включають в себе інформацію рекламного характеру. Дана акція не є лотереєю, грою, конкурсом, або публічною обіцянкою винагороди без оголошення конкурсу в розумінні глави 78 Цивільного кодексу України, і направлена на підвищення впізнаваності та лояльності до ТМ «Elissys®».

6.3. Для участі в Акції Учаснику необхідно зареєструватися на сайті http://tlm.ai/n/3/ та підтвердити свою участь представникові організатора.

7.       Акційна пропозиція:

7.1.      Акція надає можливість отримати* продукцію Elissys® з призового фонду Акції.

Призовий фонд Акції складається з шампунів для нормального волосся Elissys 100 мл.  (надалі іменуються як товар за акційною ціною*)

*Під “отримати подарунок” мається на увазі придбання товара за акційною ціною Шампуня для нормального волосся Elissys 100 мл учасником Акції на сторінці http://tlm.ai/n/3/ за 50 (п’ятдесят) або 40 (сорок) гривень з урахуванням упаковки і доставки.

7.2.  Кількість акційних товарів обмежена.

7.3. Оганізатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Призовий фонд Акціїабо включити в Акцію додаткові подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Замовник повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 9.3 цих Правил. 

8.       Порядок і терміни отримання Подарунків Акції:

8.1.      Кожен Учасник акції отримує Товар за акційною ціною, за умови надання наступної інформації для відправлення Акційного Товару: ПІБ, контактний номер телефону та поштову адресу, на яку йому буде надісланий товар.

8.2.      Оподаткування вартості Товарів по Акції, проводиться відповідно до чинного  законодавства України.

8.3.      У разі письмової відмови від Акційного товара з боку Учасника Акції, що має право на отримання відповідного товару, Організатор на свій розсуд визначає спосіб розпорядження таким Акційним товаром.

 9.   Прикінцеві положення.

9.1.  Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з боку Організатора Акції обставини.

9.2.  У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.3.  Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на сайті telmone.com. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.

9.4.  Приймаючи участь в Акції  Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими  Офіційними правилами Акції «Тестування Екологічного шампуня Elissys с пробіотиком», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в Акції не дає права на одержання від  Організатора будь-якої компенсації.

9.5.   Учасники акції при реєстрації надають згоду на обробку та зберігання таких персональних даних: прізвище, ім’я, по-батькові; номер телефону та поштова адреса в такій формі, з визначенням мети обробки та використання персональних даних, що не суперечить чинному законодавству України.

 

Гарантии качества

Доставка   Доставка   Доставка    
Гарантии качества. Сервисная поддержка   Отслеживание товара при доставке   На сайте только сертифицированные товары!    
             
Каталог Телмоне - напрямок здорового життя тел. (044) 364-07-53 Работаем в будни с 10:00 до 18:00